Avelsston

 

 

Tankar om avel

Det finns två sätt att bedriva uppfödning på:

Förökning

Avel

 

Förökning är när du egentligen inte har något mål med det du gör. Inte har någon tanken framåt utan bara avlar för att få fler och mer av det du redan har.

Avel är när du har en tanke en plan att generation efter generation förbättra något. Ett syfte en vilja att fölet ska bli bättre än sina föräldrar.

 

Avel

Vad jag vill med min avel är att ta fram hållbarare och friskare hästar med en fysik för den typ av prestation jag är ute efter. Detta tänk innebär många delar inte bara val av sto och hingst. Men vi börjar för enkelhetens skull där.

Något som både jag själv av egen erfarenhet sett och som jag hört från gummor och gubbar med lång erfarenhet är den kan tyckas enkla devisen:

Avla lika på lika

Det är så det fungerar i naturen med alla varelser till och med oss människor, vi söker likheter (det finns mycket intressant och underhållande forskning på detta, särskilt inom människosidan). Inte konstigt då att det är det sätt som fungerar bäst.

Ett exempel; du har ett sto med dålig trav och du önskar att avkomman ska få en bättre. Du väljer då en hingst med bra trav och hoppas att fölet tar efter sin far. Tyvärr fungerar inte verkligheten på så vis. Sannolikheten att du får den individ som du önskar är väldigt liten, nästan försvinnande. Har du bara tänkt på en sak traven och ”glömt bort de exteriöra skillnaderna mellan föräldrarna har du dåliga kort på hand.

Mitt tänk är så här; titta på exteriören på de båda individerna, se det lika ut? Liknar de varandra? Är svaret ja är du på rätt väg är svaret nej hitta en annan kombination. Lista sedan upp ditt stos bättre och sämre sidor. Gör sedan samma sak med hingstens.

Nu måste du använda fantasin för att i ditt huvud skapa två nya individer.

Ta först föräldradjurens alla bra sidor och kombinera dem i samma individ. Kolla sedan, överlappar bara få bra drag eller överlappar många? Vi vill att många helst alla drag ska vara lika för så optimalt resultat som möjligt. De du dubblar har du en mycket god chans att få i det genetiska lotteriet.

Ta sedan föräldradjurens alla dåliga sidor och kombinera dem i samma individ. Titta även här på vilka egenskaper som överlappar varandra, samma sak gäller här. Det du dubblar får du mycket troligt med dig. Titta nu på denna individ och fråga dig, kan jag leva med det här? En individ som fått alla av de sämsta sidorna hos sina föräldrar. Är svaret ja, boka hingsten.

Vilka individer du väljer att avla på avgör naturligtvis hur stor chans du har till att ”lyckas” med vad du tänkt dig. Om man fritt fick önska skulle man ha föräldradjur helt utan fel men så fungerar det inte i verkligheten. En fråga många stoägare ställer sig är; är mitt sto värt att avla på? Ofta är svaret tyvärr nej och det kan vara svårt att förlika sig med för vissa. Stoet står för väldigt mycket av både det genetiska arvet och miljön. Så mycket som 60-70% enligt vissa.  

Sammanfattningsvis; det ”genetiska lotteriet” som avel är, är just ett lotteri. En viss mån av tur och chans finns med i bilden. Genom att tänka som ovan ser jag till att inte bara ha en lott av hundra, utan kanske så mycket som 50-60 lotter av hundra! Min chans att ”vinna” är då betydligt större!

 

Uppfödning

Då går vi till nästa steg, uppfödningen. Du har nu ett ny dräktigt sto, ca 20dagar in i dräktigheten. Är det bara att luta sig tillbaka och lugnt invänta vad som händer? Nej! Nu, redan nu, börjar uppfödningen av det nya fölet. Om vi ska ta travsportmössan på oss, så är det redan bråttom. Nu växer fölet undan för undan i magen och om du inte tar hand om och utfodrar mamma häst rätt, så byggs inte det lilla fostret upp på rätt sätt. Det är nu du lägger den första grunden för den framtida hållbarheten. Cell för cell. Klockan tickar redan, för du vill troligen prema din unghäst om ca 2,5-3års tid och kom ihåg (se tankar om travsport och travträning) det tar 2år för skelettet att anpassa sig till ny belastning. Det är därför viktigt att redan nu när skelettet bildas ge det rätt och tillräckligt med byggstenar för att ge fölet en optimal start. Nervsystem, muskler allt påverkas.

Vad, hur, när du fodrar är något som du måste ha full koll på. Hur mamma häst mår, utsätt henne inte för onödig stress och ge henne möjlighet att hålla sig i hälsosam rörelse. Hon behöver styrka i kroppen för att klara av både dräktighet och fölning.

 

Vi hoppar nu fram lite i tiden. Stoet har fölat, det gick bra och du har en underbar liten individ som nu utforskar allt den nya världen har att ge. Min uppmaning är: Släpp ut mamma och föl så mycket som möjligt, låt dem röra på sig. Att i missriktad omsorg ha dem inne 20h om dygnet ger bara föl som lätt blir sjuka och får problem med hovar och tillväxten i kroppen. Släpp ut dem! Det är nu som träningen börjar, den frivilliga rörelsen stärker fölets kropp och att få se och uppleva mer än några platta väggar skapar psykiskt välbefinnande och utvecklar sinnet. Lek med jämnåriga kamrater, är ett stort plus! Mamma hästs foderstat är fortfarande lika viktig, glöm inte den biten heller.

 

Ännu en bit längre fram. Fölet är avvant. Låt mamma häst sköta det själv, du kommer att märka när hon säger att det är nog. Att låta fölet gå kvar 10mån eller mer, ger ett mer välväxt föl som kommer hålla hullet mycket bättre som åring. De finns inga nackdelar helt enkelt. Naturligtvis låter du din åring växa upp på lösdrift, den självträningen hästen utför är ovärderlig. Du har nu kört in den men den lilla tid du arbetar den och den tid den själv jobbar i hagen går inte att jämföra. Rätt foderstat krävs för denna växande individ. Snurra inte bort dig helt i tabeller och annat utan gå ut och titta och observera din häst. Vad behöver just den?

 

Till slut. Detta är mina tankar om avel och uppfödning som jag utformat under många års tid från vad jag sett och upplevt. Jag har sett flera hundra föl växa upp, sett olika lösningar och metoder. Vissa bra, andra att helt förkasta men jag har observerat och tagit lärdom av allt!

 

Hur tänker jag vidare? Se gärna tankar om travsport och travträning!