Priser

Priser, (inkl. moms)

(gällande fr.o.m. 2017-01-01)

 

Hästutbildning:

I priset nedan ingår, förutom själva arbetet med hästen, helinackordering

Inridning                                                                7000kr/mån

Inkörning                                                               7000kr/mån

Problemlösning                                                       7000kr/mån

Vidareutbildning                                                     300kr/pass eller 7000kr/mån

Konvalescent                                                            Pris på förfrågan

Visning av häst(själva visningsdagen)                      1000kr + milersättning

 

Hovvård:

Verkning                                                                   375kr + milersättning

 

Träning:

Ridlektion (egen häst)                                                300kr/pass

 

Transporthyra:

Boggiesläp                                                                  500kr/dygn

 

Uppstallning:

Kallhyra box                                                                 1000kr

Kallhyra lösdrift                                                            800kr