Priser

Priser, (inkl. moms)

(gällande fr.o.m. 2023-01-01)

 

Hästutbildning:

I priset nedan ingår, förutom själva arbetet med hästen, helinackordering

Inridning                                                                12000kr/mån

Inkörning                                                               12000kr/mån

Problemlösning                                                       12000kr/mån

Vidareutbildning                                                     500kr/pass eller 12000kr/mån

Konvalescent                                                            Pris på förfrågan

Visning av häst(själva visningsdagen)                      1500kr + milersättning

 

Hovvård:

Verkning                                                                   500kr + milersättning

 

Träning:

Ridlektion (egen häst)                                                400kr/pass

 

Transporthyra:

Boggiesläp                                                                  600kr/dygn

 

Uppstallning:

Kallhyra box                                                                 2000kr

Kallhyra lösdrift                                                            1500kr